Tin tức

Vosco tổ chức đào tạo kỹ năng “Đáp ứng vượt sự mong đợi của khách hàng”

Tiếp nối các khóa đào tạo trang bị kiến thức, kỹ năng, thay đổi tư duy cho người lao động đã được triển khai trong thời gian qua, ngày 22/5/2021, tại trụ sở chính, Công ty đã tổ chức buổi đào tạo nội bộ với chủ đề “Đáp ứng vượt sự mong đợi của khách hàng”. Tham dự  buổi đào tạo có 26 chuyên viên từ các phòng ban và các Công ty liên kết của Vosco. Đây là buổi đào tạo mở đầu và nằm trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo nội bộ năm 2021 gồm nhiều modules/chủ đề liên quan đến kỹ năng mềm và phát triển năng lực cá nhân cho đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty. Chương...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container