Tin tức

Hệ thống kiểm soát khí thải EGCS trên mô phỏng buồng máy tại TTHL VOSCO new

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT KHÍ THẢI EGCS TRÊN MÔ PHỎNG BUỒNG MÁY TẠI TTHL VOSCO Thực tiễn cuộc sống đòi hỏi phải giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của ngành vận tải nói chung, cũng như ngành vận tải biển nói riêng tới môi trường. Vì vậy, ngày nay khoa học công nghệ ngày càng được áp dụng sâu rộng vào ngành hàng hải để đáp ứng được những yêu cầu do các Công ước và các Bộ luật đưa ra như: công nghệ điều khiển điện tử lên động cơ diesel tầu thủy, nồi hơi, thiết bị xử lý và kiểm soát nước dằn tàu, hệ thống xử lý khí thải của động cơ diesel… Vì những yêu cầu...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container