Đơn vị thành viên

VOSCO MANPOWER SUPPLY ONE MEMBER COMPANY LIMITED (VCSC)

VOSCO MANPOWER SUPPLY ONE MEMBER COMPANY LIMITED (CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG NHÂN LỰC VOSCO) Address: 215 Lach Tray Str, Dang Giang Ward,  Ngo Quyen Dist., Hai Phong City Tel: 84-225-3.731 082;     Fax:  Email: vcsc@vosco.vn Website: http://vcsc.vosco.vn   |   http://www.vosco.vn/vcsc Mã số thuế: 0202113197 Người ĐDPL: Đặng Thị Hồng Nhung Ngày hoạt động: 20/07/2021 Giấy phép kinh doanh: 0202113197 Lĩnh vực: Cung ứng và quản lý nguồn lao động   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container