CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO

Tên viết tắt: VTSC

Địa chỉ: 15 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

ĐT:  84-225- 3842160/3842967       

Fax: 84-225- 3842370/3823464

Email: vtsc@vosco.vn

Website: http://vtsc.vosco.vn  |  http://www.vosco.vn/vtsc | http://vtschp.vn/

Ngành nghề chính

-         Đại lý độc quyền phía Bắc về bán sản phẩm sơn bột tĩnh điện thương hiệu Interpon cho Công ty Akzo Nobel Việt Nam.

-         Nhà phân phối dầu nhờn Shell.

-         Nhà phân phối vòng bi thương hiệu SKF.

-         Đại lý cho thuê kho và giao nhận sơn Sigma.

-         Cung ứng vật tư, phụ tùng cho ngành hàng hải.

Hội đồng quản trị

Tên

Chức danh

Ông Nguyễn Quang Minh

Chủ tịch HĐQT  (ĐT:  0913245932)

Ông Nguyễn Tất Trung

Uỷ viên HĐQT   (ĐT: 0903 459 080)

Ông Nguyễn Phúc Thắng

Uỷ viên HĐQT   (ĐT: 0913 241 435)

Ban Kiểm soát

Tên

Chức danh

Ông Nguyễn Bá Trường

Trưởng ban         (ĐT: 0903 217 350)

Bà Nguyễn Thu Thủy

Uỷ viên               (ĐT: 0984 360 017)

Ban điều hành

Tên

Chức danh

Ông Nguyễn Phúc Thắng

Giám đốc           (ĐT: 0913 241 435)

Ông Trần Quang Trung

Phó giám đốc     (ĐT: 0903 290 305)

Ông Trịnh Trung Dũng

Phó giám đốc     (ĐT: 0913 329 151)

Các phòng ban, chi nhánh

P. Kinh doanh

84-225-3.842967/3.842160

P. Tài chính - Kế toán

84-225-3.821696

P. Nhân sự - Hành chính

031 2.604562

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 122 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Ô. Bùi Văn Kiệm (GĐ Chi nhánh)

ĐT: (84)08-39400307/Fax: (84)08-38254195

 

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container