HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐT CỐ ĐỊNHEMAIL
Ban Lãnh đạo
Nguyễn Quang MinhCT HĐQT3732.628minhnq@vosco.vn
Cao Minh TuấnPhó CTHĐQT, TGĐ3731.952tuancm@vosco.vn
Lê Việt TiếnPhó TGĐ3733.839tienlv@vosco.vn
Hoàng Hữu HùngPhó Tổng Giám đốc3731.944hunghh@vosco.vn
Đặng Hồng TrườngPhó Tổng Giám đốc3731.652truongdh@vosco.vn
Văn phòng Đảng - Đoàn
Nguyễn Hùng PhanChánh văn phòng3731.965vpdu@vosco.vn
Nguyễn Thị Kim AnhPhó Chánh văn phòng3731.965vpdu@vosco.vn
Văn phòng Đảng - Đoànvpcd@vosco.vn
Đặng Hồng TrườngChủ tịch Công đoàn3731.037truongdh@vosco.vn
TT Khai thác tàu hàng khô / P.KHT 1dry@vosco.vn
Đỗ Thanh NgọcTrưởng phòng3731.450ngocdt@vosco.vn
Nguyễn Ngọc TânPhó Trưởng phòng3731.987tannn@vosco.vn
TT Khai thác tàu hàng khô / P.KHT 2handy@vosco.vn
Trần Đình ThắngTrưởng phòng3731.941thangtd@vosco.vn
Phạm Thành ĐứcPhó Trưởng phòng3731.578ducpt@vosco.vn
P. Vận tải dầu khítanker@vosco.vn
Trần Văn ĐăngTrưởng phòng3731.853dangtv@vosco.vn
Nguyễn Thị Hồng LiênPhó Trưởng phòng3731.955liennth@vosco.vn
P. Vận tải containercontainer@vosco.vn
VOSCO LINES3733.580/81
Nguyễn T.Việt HạnhPhó TP PT3733.583hanhntv@vosco.vn
Nguyễn Thanh TùngPhó Trưởng phòng3733.583tungnt@vosco.vn
Mai Quốc HuyPhó Trưởng phòng0283.9.435.213huymq@vosco.vn
VOSCO LINES HCM0283.9.435.210/11
P. Kế hoạch tổng hợppid@vosco.vn
Vũ Trường ThọTrưởng phòng3731.033thovt@vosco.vn
Nguyễn T.Mai AnhPhó Trưởng phòng3731.033anhnm@vosco.vn
P. Nhân sự thuyền viên
Đặng Hồng TrườngTrưởng phòng3731.082truongdh@vosco.vn
Đặng Thị Hồng NhungPhó Trưởng phòng3829.048nhungdh@vosco.vn
Lê Thanh HảiPhó Trưởng phòng3731.937hailt@vosco.vn
Phạm Anh TuấnPhó Trưởng phòng3828.590/3731.036tuanpa@vosco.vn
Phòng kỹ thuậttechnical@vosco.vn
Vũ Mạnh QuânTrưởng phòng3731.951/3829.823quanvm@vosco.vn
Lê Phan ThànhPhó Trưởng phòng3829.823thanhlp@vosco.vn
Bùi Ngọc HảiPhó Trưởng phòng3731.951haibn@vosco.vn
P. Vật tưmaterial.spl@vosco.vn
Nguyễn Ngọc AnhTrưởng phòng3731.078anhnn@vosco.vn
Bùi Tuấn LinhPhó Trưởng phòng linhbt@vosco.vn
P. An toàn Hàng hảismd@vosco.vn
Nguyễn Đức MinhTrưởng phòng3853.595minhnd@vosco.vn
Đoàn Thành TrungPhó Trưởng phòng3731.991/2242.970trungdt@vosco.vn
P. Tài chính Kế toánfinance@vosco.vn
Nguyễn Bá TrườngKế toán trưởng3731.946truongnb@vosco.vn
Bùi Trọng QuyềnPhó Trưởng phòng3731.946quyenbt@vosco.vn
P. Hành chính3731.090/980/834admi@vosco.vn
Trần Hùng NamTrưởng phòng3731.202namth@vosco.vn
Trần Văn LễPhó Trưởng phòng3731.003icc@vosco.vn
Trung tâm Huấn luyện thuyền viênvmtc@vosco.vn
Vũ Thị Phương ThảoPhó GĐ phụ trách3733.118thaovtp@vosco.vn
Chi nhánh VOSCO Hồ Chí Minhcnhcm@vosco.vn
Bùi Văn KiệmGiám đốc0283.8.293.121kiembv@vosco.vn
Chi nhánh VOSCO Cần Thơvoscocantho@vosco.vn
Phạm Văn ChungPGĐ Phụ trách0292.3.821.827chungpv@vosco.vn
CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
VOSALvosal@vosco.vn
Phạm Đoàn LongGiám đốc3731.930longpd@vosco.vn
Hoàng Xuân PhươngPhó Giám đốc3731.441phuonghx@vosco.vn
Trần Quang ToảnPhó Giám đốc3731.979toantq@vosco.vn
VTSCvtsc@vosco.vn
Nguyễn Phúc ThắngGiám đốc3823.793thangnp@vosco.vn
Trần Quang TrungPhó Giám đốc3747.226trungtq@vosco.vn
Vũ Đức ThụPhó Giám đốc3823.793thuvd@vosco.vn
VOMASERvomaser@vosco.vn
Vương Mạnh LinhGiám đốc0283.8.298.460linhvm@vosco.vn

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container