HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐT CỐ ĐỊNHEMAIL
Ban Lãnh đạo
Nguyễn Quang MinhCT HĐQT3732.628minhnq@vosco.vn
Cao Minh TuấnPhó CTHĐQT, TGĐ3731.952tuancm@vosco.vn
Hoàng Hữu HùngPTGĐ, TP Kỹ thuật3731.944hunghh@vosco.vn
Đặng Hồng TrườngPTGĐ, TP NSTV3731.652truongdh@vosco.vn
Trần Văn ĐăngPTGĐ, TP VTDK3731.853dangtv@vosco.vn
P.Khai thác tàu hàng khôdry@vosco.vn
Đỗ Thanh NgọcTrưởng phòng3731.450ngocdt@vosco.vn
Nguyễn Ngọc TânPhó Trưởng phòng3731.987tannn@vosco.vn
P.Kinh doanh thương mại và logisticsproject@vosco.vn
Đặng Hồng TrườngTrưởng phòng truongdh@vosco.vn
P. Vận tải dầu khítanker@vosco.vn
Trần Văn ĐăngTrưởng phòng3731.853dangtv@vosco.vn
Nguyễn Thị Hồng LiênPhó Trưởng phòng3731.955liennth@vosco.vn
P. Vận tải containercontainer@vosco.vn
VOSCO LINES3733.580/81
Nguyễn T.Việt HạnhTrưởng phòng3733.583hanhntv@vosco.vn
Nguyễn Thanh TùngPhó Trưởng phòng3733.583tungnt@vosco.vn
VOSCO LINES HCM0283.9.435.210/11
P. Kế hoạch tổng hợppid@vosco.vn
Vũ Trường ThọTrưởng phòng3731.033thovt@vosco.vn
Nguyễn T.Mai AnhPhó Trưởng phòng3731.033anhnm@vosco.vn
Nguyễn Thị Kim AnhNV-VPĐU3731.965vpdu@vosco.vn
P. Nhân sự thuyền viên
Đặng Hồng TrườngChủ tịch Công đoàn3731.037truongdh@vosco.vn
Đặng Hồng TrườngTrưởng phòng3731.082truongdh@vosco.vn
Lê Thanh HảiPhó Trưởng phòng3731.937hailt@vosco.vn
Phạm Anh TuấnPhó Trưởng phòng3828.590/3731.036tuanpa@vosco.vn
Phòng kỹ thuậttechnical@vosco.vn
Hoàng Hữu HùngTrưởng phòng3731.944hunghh@vosco.vn
Lê Phan ThànhPhó Trưởng phòng3829.823thanhlp@vosco.vn
Bùi Ngọc HảiPhó Trưởng phòng3731.951haibn@vosco.vn
Phan Anh VănPhó Trưởng phòng3731.951vanpa@vosco.vn
P. Vật tưmaterial.spl@vosco.vn
Nguyễn Ngọc AnhTrưởng phòng3731.078anhnn@vosco.vn
Đỗ Văn PhươngPhó Trưởng phòng3731.078phuongdv@vosco.vn
P. An toàn Hàng hảismd@vosco.vn
Nguyễn Đức MinhTrưởng phòng3853.595minhnd@vosco.vn
Đoàn Thành TrungPhó Trưởng phòng3731.991/2242.970trungdt@vosco.vn
P. Tài chính Kế toánfinance@vosco.vn
Nguyễn Bá TrườngKế toán trưởng3731.946truongnb@vosco.vn
Bùi Trọng QuyềnPhó Trưởng phòng3731.946quyenbt@vosco.vn
P. Hành chính3731.090/980/834admi@vosco.vn
Trần Hùng NamTrưởng phòng3731.202namth@vosco.vn
Trần Văn LễPhó Trưởng phòng3731.003icc@vosco.vn
Trung tâm Huấn luyện thuyền viênvmtc@vosco.vn
Vũ Thị Phương ThảoGiám đốc3733.118thaovtp@vosco.vn
Chi nhánh VOSCO Hồ Chí Minhcnhcm@vosco.vn
Bùi Văn KiệmGiám đốc0283.8.293.121kiembuivan@vosco.vn
CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
VOSALvosal@vosco.vn
Phạm Đoàn LongGiám đốc3731.930longpd@vosco.vn
VCSCvcsc@vosco.vn
Đặng Thị Hồng NhungGiám đốc3829.048nhungdh@vosco.vn
VTSCvtsc@vosco.vn
Trần Văn ĐăngChủ tịch dangtv@vosco.vn
VOMASERvomaser@vosco.vn
Vương Mạnh LinhGiám đốc0283.8.298.460linhvm@vosco.vn

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container