CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM - TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN (VMTC)
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM - TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN (VMTC) CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM - TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN (VMTC)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM - TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN (VMTC)

Địa chỉ: 215 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 84-225-3.733 118;     Fax: 84-225-3.731 033

Email: vmtc@vosco.vn

Website: http://vmtc.vosco.vn   |   http://www.vosco.vn/vmtc

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container