Giới thiệu

Những mốc lịch sử và các danh hiệu

 Những sự kiện nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển Vosco + Hai tàu biển Việt Nam đầu tiên là tàu Tự lực 06 và tàu Tăng-kít TK154 được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký phong tặng danh hiệu Anh hùng vào ngày 7/6/1972 và ngày 31/12/1973. + Ngày 9/11/1973, tàu Hồng Hà (trọng tải 4.3888 DWT) mở luồng Việt Nam - Nhật Bản, là tàu đầu tiên của ngành Hàng hải mở luồng đi biển xa, tạo đà cho bước phát triển đội tàu vận tải viễn dương. + Năm 1974, Vosco là doanh nghiệp đầu tiên của ngành Hàng hải Việt Nam thực hiện phương thức vay mua tàu để phát triển đội tàu: mua 3 tàu Sông...   Xem thêm


Ban điều hành
Ban điều hành   admin  28,402

Cao Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Đặng Hồng Trường - Phó Tổng Giám đốc, CT Công...   Xem thêm
Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động   admin  18,661

+ Chủ tàu, quản lý và khai thác tàu container, tàu hàng rời và tàu dầu sản phẩm. + Vận...   Xem thêmGiới thiệu công ty
Giới thiệu công ty   admin  94,590

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (VOSCO) Trụ sở chính: 215 Lạch Tray, phường...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container