Đại hội Công đoàn VOSCO lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”
Đại hội Công đoàn VOSCO lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”

Ngày 19/5/2023, tại trụ sở số 215 Lạch Tray - Hải Phòng, Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Lê Phan Linh - UV. BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; ông Nguyễn Quang Minh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; ông Cao Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; các đồng chí nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty qua các thời kỳ và 96 đại biểu đại diện cho các Công đoàn cơ sở.

Đại hội đã kiểm điểm, tổng kết việc thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội khoá XIII, nhiệm kỳ 2017-2022, xây dựng các mục tiêu và các giải pháp và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty, sự phối hợp, hỗ trợ của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, sự nỗ lực của Ban Chấp hành công đoàn và tập thể đoàn viên công đoàn, các nhiệm vụ đã đề ra tại Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2017-2022) cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng cao. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là sỹ quan thuyền viên được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực. Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ đã được đẩy mạnh với nhiều kết quả tích cực, đóng góp một phần quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

(Công đoàn Công ty nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong hoạt động và xây dựng Tổ quốc, Công đoàn cơ sở vững mạnh Nhiệm kỳ 2018-2023)

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Phan Linh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Ông Lê Phan Linh đánh giá cao việc Công đoàn đã phối hợp cùng lãnh đạo Công ty thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo tốt cho đời sống của người lao động và cùng lãnh đạo Công ty vận động, động viên người lao động tích cực tham gia sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Lê Phan Linh mong muốn Công đoàn Công ty sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, đồng hành cũng doanh nghiệp chăm lo cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời, tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Công ty, phát động các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm… để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vì mục tiêu ổn định và phát triển doanh nghiệp.

(Ông Lê Phan Linh và ông Nguyễn Quang Minh trao Bằng khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023)

Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam xác định mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ tới là: “Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đoàn viên và năng suất lao động; tích cực đổi mới, sáng tạo, góp phần cùng với Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo phúc lợi tốt hơn cho người lao động”.  Công đoàn Công ty tiếp tục tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên nắm bắt kịp thời Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan; quán triệt đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, ý thức kỷ luật, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị; nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức công đoàn bộ phận trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để thực hiện tiết kiệm, giảm lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 13 đồng chí, bầu 05 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

(Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội)

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Vosco nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Đồng chí Đặng Hồng Trường, Phó tổng giám đốc Công ty làm Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. 

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam  lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 là đại hội của tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” thể hiện ý chí và nguyện vọng của đội ngũ cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên Công ty trong việc phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công tác Công đoàn, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container