Bản tin Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024
Bản tin Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024

Ngày 12/4/2024, tại trụ sở chính số 215, Lạch Tray, Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  Đại hội đã tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ xuất kinh doanh năm 2023, thảo luận và đề ra kế hoạch năm 2024 và quyết nghị các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, cổ đông lớn sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty, có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và đại diện một số Ban chuyên môn. Về phía Công ty, có các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, đại diện các đơn vị trong Công ty, chi nhánh và 51 cổ đông, đại diện cho 71,76 triệu cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 51,26% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.

 

(Ông Nguyễn Quang Minh, CT. HĐQT phát biểu tại Đại hội)

Báo cáo với các cổ đông tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết: Năm 2023, dù thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là thị trường tàu hàng rời và container rất khó khăn nhưng Công ty đã chủ động đánh giá thị trường, tận dụng tốt các cơ hội; duy trì tốt quan hệ với khách hàng, tiếp tục áp dụng các biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên. Đồng thời, tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu. Bên cạnh việc nỗ lực để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh chính ổn định, an toàn, hiệu quả, Công ty đã nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng doanh thu và nâng cao kết quả hoạt động như từng bước tham gia một cách có hiệu quả vào hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu để có thể giành được quyền vận chuyển/thuê tàu và có sẵn nguồn hàng ổn định. Năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, với tổng doanh thu đạt 3.399 tỷ đồng, bằng 212,84% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt mức 200 tỷ đồng, bằng 101,53% kế hoạch năm.

Năm 2024, dự kiến thị trường vận tải biển vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Bên cạnh đó, tình hình chính trị bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới đang đè nặng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Công ty quyết tâm xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 323 tỷ đồng, bằng 161,51% so với năm 2023 và triển khai nhiều giải pháp để thực hiện, bao gồm các nhóm giải pháp về duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, về đầu tư phát triển đội tàu, tăng năng lực vận chuyển, về quản trị doanh nghiệp và chuyển đổi số, về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Quý 1/2024, Công ty đã thuê thêm 02 tàu dầu/hoá chất là Đại Hưng và Đại Thành để quản lý và khai thác theo hình thức thuê tàu trần trong 03 năm. Công ty sẽ tiếp tục coi phát triển đội tàu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 và quyết tâm thực hiện để nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng được các yêu cầu của các quy định mới trong lĩnh vực hàng hải và tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ và những giá trị mà VOSCO mang đến cho khách hàng, đối tác.

          Đại hội đã nhận được Đơn từ nhiệm và đã biểu quyết tán thành việc miễn nhiệm chức vụ UV.HĐQT đối với các ông/bà Nguyễn Ngọc Ánh, Cao Minh Tuấn và Nguyễn Thị Yến.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung các thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 để thay thế cho các thành viên đã từ nhiệm gồm các ông/bà: Hoàng Long, Hoàng Lê Vượng và Trần Thị Kiều Oanh

 

 

 

(Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty)

Tại Đại hội, tất cả các nội dung được trình xin ý kiến đều được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% đối với mỗi nội dung. Các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được lãnh đạo Công ty giải đáp cụ thể và thoả đáng.

(Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội)

Kết thúc Đại hội, thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Quang Minh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cổ đông, các khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng và ủng hộ Công ty. Đồng thời, ông Minh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cổ đông, khách hàng và đối tác để VOSCO - với vị thế là một trong những đơn vị vận tải biển hàng đầu cả nước – sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và từng bước thực hiện được mục tiêu “vươn ra biển lớn”.

(Phòng Kế hoạch Tổng hợp)


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container