Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực hoạt động Lĩnh vực hoạt động

+ Chủ tàu, quản lý và khai thác tàu container, tàu hàng rời và tàu dầu sản phẩm.

+ Vận tải đa phương thức và dịch vụ logistic.

+ Thuê tàu.

+ Đại lý (Đại lý tàu và môi giới).

+ Dịch vụ vận tải.

+ Đại lý giao nhận đường hàng không và đường biển.

+ Cung cấp thuyền viên cho các chủ tàu nước ngoài.

+ Cung cấp phụ tùng, vật tư hàng hải.

+ Mua bán tàu.

+ Liên doanh, liên kết.

Từ khóa:
Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam Vosco vận tải biển Việt Nam Vận tải Hải Phòng


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container