Vosco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ IV (2023-2028)
Vosco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023, nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Ngày 26/4/2023, tại trụ sở chính số 215, Lạch Tray, Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV, 2023-2028 để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 thảo luận và đề ra kế hoạch năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 cùng các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, cổ đông lớn sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty, có đại diện một số Ban chuyên môn. Về phía Công ty, có các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, đại diện các đơn vị trong Công ty, chi nhánh và 57 cổ đông, đại diện cho 72,8 triệu cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 52,01% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Vosco đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và dự kiến năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Báo cáo với các cổ đông tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết: Năm 2022, dù thị trường có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và dao động với biên độ lớn nhưng Công ty đã bám sát, chủ động đánh giá thị trường, để đưa ra những quyết định kịp thời, hợp lý, tận dụng tốt các cơ hội; duy trì tốt quan hệ với khách hàng, tiếp tục áp dụng các biện pháp tích cực, chủ động trong hoạt động khai thác đội tàu, quản lý kỹ thuật, nhiên liệu, phụ tùng vật tư, bố trí điều động và thay thuyền viên. Đồng thời, tiếp tục quyết liệt triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu để ổn định sản xuất kinh doanh. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Vosco đã phát huy sự đồng lòng, quyết tâm cùng tinh thần làm việc năng động, sáng tạo để cùng nhau tạo nên những kết quả kinh doanh ấn tượng. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đã đạt mức cao kỷ lục là 605,6 tỷ đồng, bằng 155,00% kế hoạch năm.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty đã duy trì hoạt động của đội tàu ổn định, an toàn, hiệu quả, tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ và những giá trị mà Vosco mang đến cho khách hàng, đối tác. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, Công ty đã tận dụng những thời điểm thị trường khởi sắc để cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh. Đến hết 31/12/2022, Công ty đã bù đắp được hết số lỗ luỹ kế hình thành trong giai đoạn thị trường vận tải gặp nhiều khó khăn của hơn chục năm trước đó (2009-2020), kết quả kinh doanh trong 02 năm 2021 và 2022 đạt mức lợi nhuận trước thuế cao nhất kể từ khi thành lập, lần lượt là 538 và 606 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2022 là hơn 98 tỷ đồng. Cùng với đó, đã bù được hết phần giảm vốn chủ sở hữu, đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu của Công ty là 1.528 tỷ đồng.

Năm 2023, dự kiến thị trường vận tải biển vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Sau gần 2 năm với nhiều thời điểm tăng trưởng nóng, thị trường tàu hàng khô bước vào năm 2023 với rất nhiều khó khăn và áp lực cho các chủ tàu. Bên cạnh đó, tình hình chính trị bất ổn tại một số khu vực trên thế giới đã, đang và sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thế giới, từ đó có thể tác động tiêu cực lên thị trường vận tải. Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn quyết tâm xây dựng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 198 tỷ đồng và triển khai nhiều giải pháp để thực hiện. Công ty cũng xây dựng kế hoạch cho nhiệm kỳ 2023-2027 với mức lợi nhuận trước thuế trong các năm từ 2024-2027 lần lượt là: 243 / 163 /171 và 189 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đó, Công ty sẽ tiếp tục bám sát những diễn biến của thị trường, đưa ra những giải pháp linh hoạt và tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm các nhóm giải pháp về duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về đầu tư phát triển đội tàu, tăng năng lực vận chuyển, về quản trị doanh nghiệp, về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công ty cũng sẽ xem xét phát triển thêm lĩnh vực thương mại, tham gia vào việc xuất nhập khẩu hàng hoá nếu có hiệu quả để tạo thêm nguồn hàng cho đội tàu vận chuyển và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Dự kiến đến cuối năm 2027, Công ty sẽ khai thác đội tàu gồm 27 chiếc, tổng trọng tải khoảng 800.000 DWT, gấp gần hai lần so với tổng trọng tải đội tàu Công ty hiện đang quản lý và khai thác.

Đại hội cũng đã bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Quang Minh

- Ông Cao Minh Tuấn

- Ông Nguyễn Ngọc Ánh

- Bà Nguyễn Thị Yến

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

- Ông Nguyễn Trung Hiếu

- Ông Phan Nhân Thảo

Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Dương Thị Hồng Hạnh

- Ông Bùi Anh Thái

- Bà Vũ Thị Toan

 

Tại Đại hội, tất cả các nội dung được trình xin ý kiến đều được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% đối với mỗi nội dung. Mặc dù chặng đường sắp tới sẽ còn không ít khó khăn - thử thách, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên, sỹ quan thuyền viên Vosco, với nền tảng năng lực, kinh nghiệm và thương hiệu sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng quyết tâm nỗ lực, cải tiến không ngừng nhằm mang lại cho khách hàng dịch vụ vận tải có chất lượng cao với những giá trị vượt trội, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần giữ gìn, phát triển và đưa thương hiệu Vosco vươn ra thế giới.

Cũng tại Đại hội, các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được lãnh đạo Công ty giải đáp cụ thể và thoả đáng.

Kết thúc Đại hội, thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Quang Minh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cổ đông, các khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng và ủng hộ Công ty. Đồng thời, ông Minh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cổ đông, khách hàng và đối tác để Công ty ngày càng phát triển, khẳng định uy tín, hình ảnh và thương hiệu Vosco với vị thế là một trong những đơn vị vận tải biển hàng đầu cả nước.

(Phòng Kế hoạch Tổng hợp)


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container