Specialized articles

Những tai nạn, sự cố xẩy ra trong quá trình làm dây

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích một số lượng đáng kể các khiếu nại liên quan, Hội bảo hiểm nhận hiện thấy khoảng 5% trong tổng số các vụ việc gây tổn thương nghiêm trọng cho con người đã xẩy ra trong quá trình làm dây và bắt dây tàu lai. Mặc dù một tỷ lệ đáng kể của các khiếu nại này có nguyên nhân là do trượt chân, vấp ngã và ngã, nhưng gần một nửa vụ việc lại là do cởi dây hoặc do sai sót của các thuyền viên liên quan khi không tuân thủ theo các quy trình làm việc an toàn trong khi làm dây. Hậu quả tất yếu của những sự cố, tai nạn này là dẫn đến những tổn thương...   View more

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container