Tin tức

VOSCO bàn giao thành công tàu Polar Star và nhận định thị trường cuối năm 2013 VOSCO bàn giao thành công tàu Polar Star và nhận định thị trường cuối năm 2013

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ngày 05/12/2013, Vosco đã bán và bàn giao xong tàu hàng rời Polar Star trọng tải 24.835 dwt đóng năm 1984 tại Nhật Bản cho người mua. Đây là tàu tuổi cao, sắp đến kỳ lên đà đặc biệt với chi phí lớn nên Công ty bán tàu để tiếp tục thực hiện kế hoạch trẻ hóa, tăng sức cạnh tranh và giảm bớt chi phí cho đội tàu. Đồng thời, do tàu Polar Star đã hết khấu hao nên doanh thu từ việc bán tàu đã góp phần tích cực cải thiện kết quả kinh doanh của Công ty, bổ sung dòng...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container