Tin tức

Đội văn nghệ Công ty tham gia Hội diễn văn nghệ

 Chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (25/11/1996 - 25/11/2011); nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường mối quan hệ giao lưu, hiểu biết, đoàn kết và giúp đỡ nhau trong quá trình SXKD và cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tập thể CBCNV, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng Tổng công ty lần thứ IV năm 2011 từ ngày 13 - 16/10/2011 tại Nhà hát Tháng Tám, Thành phố Hải Phòng. Hội diễn đã quy tụ được 40 đoàn nghệ thuật quần chúng của các đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trên...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container