Tin tức

VOSCO tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông thường niên 2012

VOSCO tổ chức thành công ĐH đồng cổ đông thường niên 2012 Ngày 27/4/2012, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, Thành phố Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Đại hội có sự tham dự của 797 cổ đông, đại diện cho 105.526.076 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, bằng 76,41% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi khai mạc Đại hội, ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container