Tin tức

Vosco bàn giao thành công tàu hàng rời Ocean Star

Ngày 30/7/2013, tại Tổng Công ty CNTT Nam Triệu, Hải Phòng, tàu hàng rời Ocean Star trọng tải  18.366 DWT đóng năm 2000 tại Hàn Quốc đã được bàn giao cho người mua là Công ty Sexta Marine S.A. Việc bán tàu Ocean Star phù hợp với Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 thông qua và đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt. Công ty đang thực hiện quá trình tái cơ cấu đội tàu theo hướng tăng cỡ trọng tải tàu, hiện đại và loại bỏ những cỡ tàu không còn phù hợp với thị trường hiện nay. Do tàu Ocean Star đã hết khấu...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container