Tin tức

Vosco tổ chức thành công Đại hội đồngcổ đông thường niên năm 2011 Vosco tổ chức thành công Đại hội đồngcổ đông thường niên năm 2011

dsc-0222-1.bmp
Ngày 22/4/2011, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt nam (VOSCO) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Sau khi khai mạc Đại hội, ông Vũ Hữu Chinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VOSCO đã trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và định hướng hoạt động năm 2011. Đại hội cũng đã nghe ông Bùi Việt Hoài, Tổng giám đốc công ty đọc Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 và kế hoạch năm 2011. Năm 2010, mặc dù kinh tế thế giới, đặc biệt là ngành vận tải biển...   Xem thêm

Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container