Đội tàu

Vinh An

  GENERAL INFORMATION   Name     VINH AN       Call sign     XVEK         IMO No.     9251236         Flag     Vietnam         Built     2001         Shipyard     BachDang Shipyard/VietNam     Class     NK 013068     DIMENSIONS   LOA     102.79 m         LBP     94.50...   Xem thêm


Vinh Hung
Vinh Hung   admin  10,699

  GENERAL INFORMATION   Name     VINH HUNG       Call...   Xem thêm


Vinh Hoa
Vinh Hoa   admin  4,517

  GENERAL INFORMATION   Name     VINH HOA       Call...   Xem thêm


Lan Ha
Lan Ha   admin  11,263

  GENERAL INFORMATION   Name     LAN HA         Call...   Xem thêm


Vosco Star
Vosco Star   admin  13,178

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO STAR       Call...   Xem thêm


Vega Star
Vega Star   admin  9,002

  GENERAL INFORMATION   Name     VEGA  STAR       Call...   Xem thêm


Golden Star
Golden Star   admin  1,052

  GENERAL INFORMATION   Name     GOLDEN STAR       Call...   Xem thêm


Nepture Star
Nepture Star   admin  7,072

  GENERAL INFORMATION   Name     NEPTUNE  STAR       Call...   Xem thêm


Lucky Star
Lucky Star   admin  8,320

  GENERAL INFORMATION   Name     LUCKY STAR       Call...   Xem thêm


Vosco Sky
Vosco Sky   admin  9,334

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO  SKY       Call...   Xem thêm


Blue Star
Blue Star   admin  12,243

  GENERAL INFORMATION   Name     BLUE   STAR       Call...   Xem thêm


M/T DAI NAM
M/T DAI NAM   admin  9,331

M/T DAI NAM GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container