Đội tàu

Vinh Hung

  GENERAL INFORMATION   Name     VINH HUNG       Call sign     XVFL         IMO No.     9276212         Flag     Vietnam         Built     2002         Shipyard     BachDang Shipyard/ VietNam     Class     NK 021677     DIMENSIONS   LOA     102.79 m         LBP     94.50...   Xem thêm


Vinh Hoa
Vinh Hoa   admin  4,445

  GENERAL INFORMATION   Name     VINH HOA       Call...   Xem thêm


Lan Ha
Lan Ha   admin  11,100

  GENERAL INFORMATION   Name     LAN HA         Call...   Xem thêm


Vosco Star
Vosco Star   admin  13,044

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO STAR       Call...   Xem thêm


Vega Star
Vega Star   admin  8,934

  GENERAL INFORMATION   Name     VEGA  STAR       Call...   Xem thêm


Golden Star
Golden Star   admin  980

  GENERAL INFORMATION   Name     GOLDEN STAR       Call...   Xem thêm


Nepture Star
Nepture Star   admin  6,993

  GENERAL INFORMATION   Name     NEPTUNE  STAR       Call...   Xem thêm


Lucky Star
Lucky Star   admin  8,215

  GENERAL INFORMATION   Name     LUCKY STAR       Call...   Xem thêm


Vosco Sky
Vosco Sky   admin  9,228

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO  SKY       Call...   Xem thêm


Blue Star
Blue Star   admin  12,041

  GENERAL INFORMATION   Name     BLUE   STAR       Call...   Xem thêm


M/T DAI NAM
M/T DAI NAM   admin  9,158

M/T DAI NAM GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêm
M/T DAI MINH
M/T DAI MINH   admin  9,082

M/T DAI MINH GENERAL INFORMATION   Name       DAI...   Xem thêm


Vosco Unity
Vosco Unity   admin  8,916

  GENERAL INFORMATION   Name     VOSCO UNITY       Call...   Xem thêm


Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Vietnam ocean shipping joint stock company

vận tải biển hàng đầu

vận tải biển uy tín, chất lượng

vận tải biển tàu hàng khô

vận tải biển tàu dầu

vận tải biển tàu container